Stockholm

From CryptoParty
Jump to: navigation, search

This page is mostly in Swedish. To get information in another language, please contact the organizers.

Stockholms första Crypto Party kommer att bli en spektakulär heldag fylld av föredrag, workshops och mingel. Alla är välkomna! Ingen teknisk förkunskap krävs.

Contents

Schedule and Speakers

To be announced. Check back later.

Tid Föredragsrummet Workshoprummet
9:00 - 10:00 Frukost & Mingel
10:00 - 10:10 Om Crypto Party
10:10 - 11:00 Varför krypto? TBD
11:10 - 12:00 Grundläggande krypto och kryptering TBD
12:00 - 13:00 Lunch
13:10 - 14:00 Vem är arga hen? TBD
14:00 - 14:50 Tor TBD
15:00 - 15:50 Digitalt Källskydd Kom igång med Tor
16:00 - 16:50 Teknisk och social aktivism där det händer Finta Filtret
17:00 - 18:00 Mingel Key Signing Party

Talks

The list of talks is not complete. More talks will be scheduled.

Grundläggande krypto och kryptering

Talare: Stefan Petersen

Längd: 40min + 10min frågor

Språk: Svenska

Detta är en grundläggande introduktion till krypto, kryptometoder och hur det hänger ihop.

Vem är arga hen? - kort intro om https, krypterad surf

Talare: Andreas Jonsson & Linda "Copylinda" Sandberg

Längd: 40min + 10min frågor

Språk: Svenska

Grundläggande om https och om att surfa säkert. Om att prata säkert, certifikat, betrodda utgivare, kryptografiska nycklar, avlyssning, identitetsstöld. Vi kommer också att introducera cryptoaktivism! Missa inte det! Det här passet är grundläggande, men vi tror att alla kommer lära sig något ;)

Digitalt Källskydd

Talare: Sus Andersson, mfl

Längd: 40min + 10min frågor

Språk: Svenska

Presentation och genomgång av den nya handledning i Digitalt Källskydd som getts ut av journalistförbundet i samarbete med internetstiftelsen .SE.

[...] även om källskyddet är skyddat i grundlagen ställer det höga krav på den enskilde journalisten. I dag räcker det inte med att gå runt knuten för att föra ett förtroligt samtal. En journalist måste veta hur man krypterar ett mail, surfar anonymt och ringer utan att lämna spår.[1]

Alla journalister, bloggare, researchers, etc.. är välkomna. Men presentationen vänder sig inte enbart till journalister; även källor har god nytta av grunderna i digitalt källskydd. Vem vet när man behöver vända sig till en journalist med känslig information? då kan det vara bra att veta hur man skyddar sig själv.

Tor

Talare: Linus Nordberg

Längd: 50min

Språk: Svenska

Vad är Tor?

Vi går igenom grunderna och en del om varför anonymitet kan vara viktigt. Mer hands-on kommer i workshopen senare under dagen.

Teknisk och social aktivism där det händer

Talare: Kryptoanvändare

Längd: 50min

Språk: English

A series of short presentations of different kinds of social activism related to MENA in the wake of the Arabic Spring.

Workshops

The list of workshops is not complete. More workshops will be scheduled.

Finta Filtret

Talare: Anders '4ZM' Sundman

Längd: 50min

Språk: Svenska

Internet blockeras och filtreras på allt fler skolor och arbetsplatser. Vi lär ut praktiska tekniker och knep för att kringgå Internetfiltren.

Workshopen inleds med en kort presentation av hur olika typer av filter fungerar. Vi går igenom och förklarar kryptiska termer som DNS-svartlistning, IP-blockering och DPI. Efter detta korta teoripass testar vi olika metoder i verkligheten. Ta med din egen dator!

Kom igång med Tor

Handledare: Linus Nordberg

Längd: 50min

Språk: Svenska

En grundkurs om Tor; en teknik för att vara anonym på nätet.

Vi börjar från början. Inga förkunskaper krävs. Workshopen inleds med en kort presentation av Tor; hur tekniken fungerar, vad olika termer betyder och vad man måste göra för att själv kunna använda Tor. Efter det testar vi att installera Tor Browser Bundle, det enklaste sättet att komma igång. Ta med din egen dator! Slutligen diskuterar några av de risker som finns med att använda Tor.

Key Signing Party

Handledare: Annonseras senare.

Längd: 50min

Detta är ett evenemang för deltagare som skaffat en PGP-nyckel under dagen, eller som har en PGP-nyckel sedan tidigare. Det inleds med en kortare presentation av varför man verifierar nycklar och hur det går till rent praktiskt. Sedan får alla deltagare chansen att verifiera varandras nycklar.

Ett centralt begrepp när det användning av PGP-nycklar för signering och kryptering är "tillit" ("trust" på engelska). Ett key signing party är en möjlighet att stärka det nätverk av tillit ("web of trust") som teknologin använder sig av.

Mer information om key signing parties finns på The Keysigning Party HOWTO.

Vissa förberedelser krävs för att kunna delta. Läs om dessa här.

About The Organizers

Sparvnästet is an active Hackerspace in Stockholm. Aside from the weekly get together, the hackerspace has organized a number of much appreciated workshops and events in Stockholm. Some examples are the make all weekend of hacker/maker mania, a "Crypto for activists" workshop, a workshop series on computer security, and much more.

DFRI "Föreningen för digitala fri- och rättigheter" is a Swedish non profit, digital freedom and rights organisation.

Uppförandekod

Crypto Party Stockholm är ett inkluderande event där alla är välkomna oavsett ålder, etnicitet, kön, sexualitet eller religion - för att diskutera och lära sig mer om kryptering i en miljö av ömsesidig respekt, tolerans och uppmuntran. Vi vill att alla deltagare ska ha en trevlig och utvecklande upplevelse. Därför förväntas alla deltagare vara schyssta och visa respekt mot varandra.

För att tydliggöra vad som förväntas, måste alla deltagare, talare, utställare och volontärer på Crypto Party Stockholm följa den här uppförandekoden. Den gäller under hela evenemanget.

Vi strävar efter att erbjuda en rolig, pedagogisk och vänlig atmosfär vid det här evenemanget.

  • Tänk på vad du säger. Kom ihåg att sexistiska, rasistiska och andra utestängande skämt kan vara stötande för dem omkring dig. De är inte lämpliga på Crypto Party Stockholm.
  • Var snälla mot varandra. Förolämpa inte och tala inte nedsättande till någon deltagare. Deltagare som bryter mot dessa regler kan bli ombedda att lämna Crypto Party Stockholm omgående.
  • Trakasserier omfattar kränkande verbala kommentarer om kön, sexuell läggning, funktionshinder, utseende, kroppsstorlek, etnicitet eller religion, pornografiska bilder på offentliga platser (inklusive presentationsbilder), avsiktliga hot, förföljelse, oönskade fotografier eller inspelning, ihållande störningar i samtal, olämplig fysisk kontakt och ovälkommen sexuell uppmärksamhet.
  • Deltagare som uppmanas att sluta med sitt olämpliga beteende eller sina trakasserier förväntas göra det omedelbart.
  • Om någon hör eller ser en talare eller deltagare som visar nämnda beteende, bör DFRI eller Sparvnästet kontaktas direkt. Den person som är kontaktansvarig hittar ni på: https://cryptoparty.org/wiki/Stockholm och även på affischer uppsatta på plats. Alla klagomål till DFRI och Sparvnästet kommer att förbli konfidentiella, tas på allvar, undersökas och behandlas på lämpligt sätt.
  • DFRI eller Sparvnästet kan vidta någon eller alla av följande åtgärder: den påstådda gärningspersonen kan bli ombedd att ändra sitt beteende. Om beteendet fortsätter, kan den påstådda gärningspersonen uppmanas att omedelbart lämna platsen och / eller kommer att förbjudas att delta i framtida evenemang och händelsen kan rapporteras till polisen.
  • Sparvnästet och DFRI är medvetna om det ansvar som krävs för att säkerställa ett framgångsrikt och produktivt Crypto Party Stockholm. Om en incident inträffar kommer Sparvnästet och DFRI ge en ursäkt formellt till de förolämpade och framtida åtgärder kommer att vidtas för att se till att det inte händer igen.
  • Denna uppförandekod gäller alla som deltar på Crypto Party Stockholm. Oavsett om man är deltagare, talare, sponsor, media eller arrangör.

Kontaktansvariga: Linda Sandberg & Anders Sundman

Övernattningsmöjligheter

Om du inte bor i Stockholm och behöver en billig övernattningsmöjlighet som är bara flera hundra meter från Crypto Partiet så finns det http://www.skanstulls.se/ på Ringvägen 135 med rum från 245 SEK.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox